«Ότι αρχίζουμε, το ολοκληρώνουμε με συνέπεια στις πράξεις μας και τα λόγια μας»

Το πολύπλευρο εύρος υπηρεσιών και εξοπλισμού που διαθέτουμε, η εξειδίκευση μας στις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές και ο συνδυασμός μεθοδολογίας-τεχνογνωσίας-αξιοπιστίας-συνέπειας, μπορούν μόνο να καλύψουν και να λύσουν τα πιο δυσλειτουργικά θέματα.

Συνεργαζόμαστε με μεγάλες βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, επιχειρήσεις και καταστήματα καθώς προσφέρουμε και τις υπηρεσίες μας για μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την λύση, την υποστήριξη ή τη μεγάλη ιδέα που έχετε για το φιλόδοξο έργο σας!

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Σχεδιασμός ηλεκτρολογικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων
 • Εγκατάσταση τεχνολογίας Smart Home για τον έλεγχο και αυτοματοποίηση του φωτισμού, θέρμανσης, air-condition, συναγερμού και άλλων εφαρμογών
 • Εγκαταστάσεις συναγερμών και CCTV
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού
 • Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων
 • Εγκατάσταση επίγειας TV
 • Έλεγχος καλωδιώσεων – πιστοποιητικά ΔΕΗ (έκδοση ΥΔΕ)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ισχυρά ρεύματα
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού
 • Εγκαταστάσεις κίνησης
 • Γενικοί πίνακες
Ασθενή ρεύματα
 • Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και συναγερμού
 • Εγκαταστάσεις CCTV
 • Εγκαταστάσεις συναγερμών
 • Εγκαταστάσεις access control
 • Data και τηλέφωνα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Διαχείριση εγκαταστάσεων (facilities management)
 • Πλήρη συντήρηση εγκαταστάσεων (full maintenance)
 • Αναβάθμιση εγκαταστάσεων
 • Βελτιστοποίηση ενέργειας (energy optimization) για τη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσα από ενεργειακούς ελέγχους και μεθόδους για τη μείωση της ενέργειας.

Μεθοδολογία και διαχείριση έργων

Από την έναρξη της επικοινωνίας μας με τον πελάτη έως την ολοκλήρωση του έργου, ο Υπεύθυνος Έργων καταθέτει την πρόταση συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενώ αποτελεί τον κύριο συντονιστή μεταξύ του πελάτη και των ομάδων υλοποίησης από την αρχή έως την παράδοση.

Είναι πολύ σημαντικό ο σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός έργου να υποστηρίζει τον συμφωνημένο σκοπό, να προβλέπει πιθανά ρίσκα, να βάζει ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους και να τους παρακολουθεί ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η εταιρεία μας υποστηρίζει κάθε στάδιο της διαδικασίας ενός έργου με προϋπάρχων συντονισμό, συνεχή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες υλοποίησης, και ακολουθώντας μεθοδικά το πλάνο υλοποίησης.

Η εμπειρία μας τα τελευταία 13 χρόνια στις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές και οι μέθοδοι διαχείρισης έργων που έχουμε υιοθετήσει σύμφωνα με αποδεδειγμένες καλές πρακτικές και στην πράξη, βεβαιώνουν ότι κάθε νέο έργο εξελίσσεται μέσα στο συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό με ελάχιστη έως καθόλου διακοπή από τις καθημερινές και σημαντικές δουλειές που τρέχουν στην επιχείρηση σας.

Σε κάθε δουλειά που μας έχει ανατεθεί, γνωρίζουμε πώς να δημιουργούμε κοινές ομάδες, ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε την εξέλιξη του έργου και πώς να προλαμβάνουμε ή να επιλύουμε τυχόν προκλήσεις ή νέα θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού, η εταιρεία phaos εφαρμόζει πλήρως το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 με εγκεκριμένη άδεια μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαχειρίζεται σχεδιαστικό λογισμικό για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες της καθώς σε αυτό συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες ενός κτιρίου για τον σχεδιασμό ή την ανακατασκευή σε πραγματικό περιβάλλον. Η χρήση του προγράμματος δεν αποτελεί την εφαρμογή απλά μιας τεχνολογίας, αλλά αποσκοπεί στη φιλοσοφία του τρόπου εργασίας μας που έχει ως στόχο την καλύτερη απόδοση του έργου. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιασμός προσφέρει καλύτερη σαφήνεια στα προσδοκώμενα, βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών και μειώνει κατά πολύ το ρίσκο για περιθώρια λάθους.