Έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση των νέων πιστοποιητικών ΔΕΗ στις καλύτερες τιμές της αγοράς ύστερα από εξειδικευμένο έλεγχο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα!

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτικό να επανελέγχονται από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι με τη σειρά τους εκδίδουν την πιστοποίηση έπειτα από έλεγχο στην εγκατάσταση.

Ο επανέλεγχος γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.

Ενδεικτικά, ο επανέλεγχος για τις κατοικίες πρέπει να διενεργείται κάθε 14 χρόνια ενώ για τους επαγγελματικούς χώρους κάθε επτά χρόνια.

Προηγούμενο Άρθρο