«Βιωσιμότητα για κάθε σας φιλόδοξο έργο»

Η Phaos Electromechanical Works φιλτράρει τα πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την συνέπεια. Ενεργώντας πάντοτε με αμεσότητα, προσδίδουμε σε κάθε μας πελάτη πρακτικότητα και λειτουργικότητα σε κάθε εργασία και μεγάλο έργο που μας ανατίθεται με ακεραιότητα και ειλικρίνεια.

Η σιγουριά και η ασφάλεια που προσδίδουμε μάς έχουν εξελίξει σε μία εταιρεία εξατομικευμένων υπηρεσιών από το 2008 με ειδίκευση στις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές για κατασκευαστικά ή ιδιωτικά έργα.

Οι πελάτες μας επιχειρούν ή εργάζονται στη βιομηχανική αγορά (μεγάλες βιομηχανίες και τεχνικές εταιρείες), στην εμπορική (επιχειρήσεις και καταστήματα) ή βρίσκονται στην οικιακή αγορά. Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) και για τα βιομηχανικά έργα παρέχουμε επιπλέον υπηρεσίες.

Προσδοκούμε κάθε μας συνεργασία να λειτουργεί σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων πελατειακών σχέσεων με ένα κοινό όραμα: « τη βελτίωση και τη βιωσιμότητα κάθε φιλόδοξου ονείρου».

Τεχνική υποδομή

Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιούμε, όχι μόνο ικανοποιούν τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας αλλά ανταποκρίνονται μοναδικά στις απαιτήσεις και προσδοκίες τους, για ποιότητα, αξιοπιστία, λειτουργικότητα και καινοτομία.

Η εταιρεία μας είναι πλήρως εξοπλισμένη με τεχνική και οργανωτική υποδομή, απαραίτητα συστατικά για κάθε τεχνική εταιρεία, επιχείρηση ή ιδιώτη ενώ πληροί κάθε λειτουργική ή τεχνική ανάγκη κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή λειτουργίας του κτιρίου.

Οι εργαζόμενοι μας, ασφάλεια και περιβάλλον

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, υποστηρίζεται από την ομάδα και τους συνεργάτες της Phaos Electromechanical Works καθ’όλη τη διάρκεια. Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες με τεχνική υποδομή και εκπαίδευση, εξιδεικευμένοι στις τελευταίες τεχνολογίες και τεχνικές ενώ οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες ενισχύουν την ομαδικότητα, την εγρήγορση και ενεργή προσοχή που απαιτείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Η ποιότητα, η υγιεινή και ασφάλεια καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι αρχές που ασπάζεται εμπράκτως η ομάδα του Phaos ενώ η προληπτική συμμετοχή απ’ όλους τους υπαλλήλους μας φανερώνει και την ατομική ευθύνη του καθένα. Δεσμευόμαστε και δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια του κάθε μέλους της ομάδας μας που συμμετέχει στην υλοποίηση των έργων.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά και θέτει σε ανακύκλωση οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό υλικό.

Project management

Η μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει, καλύπτει τη στιγμή που θα επικοινωνήσει ο πελάτης μαζί μας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Με αυτό τον τρόπο, μειώνουμε το οποιοδήποτέ ρίσκο και αποφεύγουμε τυχόν λάθη που προκύπτουν από μια κακή διαχείριση ή κακή πρόβλεψη.

Ο Υπεύθυνος Έργων αποτελεί τον κύριο συντονιστή μεταξύ του πελάτη και των ομάδων υλοποίησης του έργου από την έναρξη έως την παράδοση.